គេហទំព័រ  
khmer (Kh)English (United Kingdom)
 

សូមស្វាគមន៍ ការ​ចូល​មកដល់​គេហ​ទំព័រ ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​​កសិកម្ម

គេហទំព័រនេះ ជាប្រភពធនធានអ៊ីនធឺណេតមួយ ទៅកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដែល​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​ជួយ​កសិករ និងពាណិជ្ជករ ឱ្យ​កាន់​តែ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ នៅ​លើ​ទីផ្សារកសិកម្ម កម្ពុជា។ នៅ​ទីនេះ លោក​អ្នក​អាច​រក​បាន​នូវ​ទិន្នន័យ​តម្លៃ និង​ទិន្នន័យ​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​ថ្មីៗ និង​អាច​ប្រើប្រាស់​នូវ​ប្រភព​​ធនធានព័ត៌មាន ឯទៀតៗ។

ការចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ

ការស្តុកទុកផលិតផល
  • ការស្តុកទុក​ផលិតផល​ និងសារៈប្រយោជន៍
  • របាយការណ៍ព័ត៌មាន ​អំពីការស្តុកទុកផលិតផល
ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់កសិផល
  • ការធ្វើចំណាត់​ថ្នាក់​កសិផល
  • របាយការណ៍ព័ត៌មាន ​អំពីការធ្វើចំណាត់​ថ្នាក់
ខ្ទឹមបារាំង
ណែនាំពីការប្រមូលផល​និង​ក្រោយ​ប្រមូល​ផល​ សម្រាប់​ខ្ទឹមបារាំង
ម្ទេសផ្លោក
ណែនាំពីការប្រមូលផល​និង​ក្រោយ​ប្រមូល​ផល​ សម្រាប់​ម្ទេស​ផ្លោក
ម្ទេសផ្លោក
ណែនាំ​ពី​ការប្រមូលផល​ និង​ក្រោយ​ប្រមូល​ផល​ ​សម្រាប់​ម្ទេស​ផ្លោក
សេចក្តីទុកចិត្តលើអាជីវកម្ម
វិធី​កសាង​សេចក្តី​ទុកចិត្ត​លើ​អាជីវកម្ម ​ហើយបន្ទាប់មក ប្រើប្រាស់សេចក្តីទុកចិត្តនេះ ​ដើម្បី​ពង្រីក​បណ្តាញ​អាជីវកម្ម ​និង​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​អ្នក។
ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់កសិផល
ការ​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​កសិផល ​អាចជួយកសិករ ​ឲ្យលក់កសិផល​បានកាន់តែ​ច្រើន ​និង​ជួយ​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ពួកគាត់។
ការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធសេវាសារអក្សរតាមទូរស័ព្ទ
របៀប​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​តម្លៃ​ទីផ្សារ ​ដោយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​សេវា​សារ​អក្សរ​តាម​ទូរស័ព្ទ។
ការស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្ម និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
របៀប​ស្វែង​រក ​ដៃគូ​អាជីវកម្ម ​ដែល​លក់​កសិផល​ក្នុង​តម្លៃ​ទាប។
ឈុតសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទ
ឈុត​សំខាន់ៗ ​នៃកម្មវិធី​ពិភាក្សា​តាម​ទូរស័ព្ទ​អំពី​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​កសិកម្ម។

ការចាក់ផ្សាយជាច្រើនទៀត

ព័ត៌មានអំពីតម្លៃថ្មីៗ

មុខទំនិញកាលបរិច្ឆេទតម្លៃ រៀល
*តម្លៃមធ្យមពីទីផ្សារទាំងអស់
ឆៃថាវ 25-ឧសភា-2017 1350.00/kgs
ម្ទេសហាវ៉ៃ 25-ឧសភា-2017 3500.00/kgs
ខ្ទឹមស្លឹក 25-ឧសភា-2017 5000.00/kgs
ស្ពៃថៃស៊ីម/ស្ពៃផ្កា 25-ឧសភា-2017 4000.00/kgs
ស្ពៃតឿ 25-ឧសភា-2017 3666.67/kgs
ស្ពៃចង្កឹះ 25-ឧសភា-2017 2040.00/kgs
ផ្កាខាត់ណា 25-ឧសភា-2017 2000.00/kgs
ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ 25-ឧសភា-2017 3525.00/kgs
ស្ពៃខៀវ 25-ឧសភា-2017 2500.00/kgs
ត្រកួនចិន/គ្រាប់ 25-ឧសភា-2017 2600.00/kgs
សណ្តែកកួរ 25-ឧសភា-2017 2000.00/kgs
ម្រះ 25-ឧសភា-2017 1300.00/kgs

ព័ត៌មានអំពីការដាំដុះ

ខែ
 
Canadian International Development Agency Canada Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
With the generous support of the European Union through the EC-FAO Food Security Programme

AMI - Agricultural Market Information

Contact Us

To Top