គេហទំព័រ ទំនាក់ទំនង ក្រុមផលិតករកសិកម្ម  
khmer (Kh)English (United Kingdom)
 

ទាក់ទងក្រុមផលិតករកសិកម្ម

ខាង​ក្រោម​នេះ​លោក​អ្នក​អាច​រក​បាន​នូវ ​មធ្យោបាយ​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​ក្រុម​ផលិតករ​កសិកម្ម​ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

រាជធានី-ខេត្ត​ទាំងអស់

តំណាងក្រុមកសិករ ភូមិ / ស្រុក / អនុ-ស្រុក ទំនាក់ទំនងលំអិត
ព្រៃវែង
ម៉ុក ភី
 • ភូមិស្គា និង​ ភូមិព្រៃធំ ឃុំគោកខ្ចក ស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែង
: +855 16 457 076
+855 16 492 783
ហ៊ី សុត
 • ភូមិ​ខិ្វត ឃុំធាយ​ ស្រុកបាភំ្ន​ ខេត្តព្រៃវែង
រស់ ភិរម្យ
 • ភូមិព្រៃប្រង់ និង ភូមិព្រៃស្វា ឃុំស្ពឺ ខ​ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង
: +855 16 280 875
+855 92 15 34 13
នួន ភារស
 • ភូមិព្រែកធំ ឃអ្នកលឿង ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
: +855 16 734 134
ហាយ​ សំអូន
 • ភូមិព្រែកធំ ឃអ្នកលឿង ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
: +855 16 270 671
ផេង ធី
 • ភូមិធ្នង់ ឃុំជាខ្លាង ស្រុកព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង
: +855 92 721 838
+855 85 53 46 91
នៅ ឆែម
 • ភូមិព្រៃកំពែង ឃុំព្រៃកណ្តៀង ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
: +855 99 23 77 12
តូច ចិន្ត្រា
 • ភូមិព្រៃកំពែង ឃុំព្រៃកណ្តៀង ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
: +855 92 74 83 61
ក្រឹង​ សុខា
 • ភូមិព្រៃកំពែង ឃុំព្រៃកណ្តៀង ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
: +855 11 36 60 44
សែ សុវណ្ណា
 • ភូមិព្រៃកំពែង ឃុំព្រៃកណ្តៀង ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
: +855 97 86 54 007
ឈុត ឈួន
 • ភូមិព្រៃកំពែង ឃុំព្រៃកណ្តៀង ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
: +855 92 94 62 85
គង់ វៃ
 • ភូមិបារាយណ៍កើត ឃុំបារាយណ៍ ស្រុកកំពង់លាវ ខេត្តព្រៃវៃង
កែវ យន់
 • ភូមិព្រៃខ្វែក ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវៃង
: +855 92 70 87 60
ទ្បាយ លាប
 • ភូមិព្រៃខ្វែក ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវៃង
: +855 17 92 26 49
ភន់ នីម
 • ភូមិព្រៃខ្វែក ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវៃង
: +855 89 21 42 83
សុង មាន
 • ភូមិព្រៃខ្វែក ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវៃង
: +855 17 37 61 53
ទុំ ណា
 • ភូមិតាសូ ឃុំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវៃង
: +855 99 64 80 35
855 53 88 45
ប៊ូ ស៊ុម
 • ភូមិព្រៃស្លា ឃុំព្រៃព្នៅ ស្រុកពារំាង ខេត្តព្រៃវៃង
: +855 92 237 923
ចី វ៉ាន
 • ភូមិព្រៃស្លា ឃុំព្រៃព្នៅ ស្រុកពារំាង ខេត្តព្រៃវៃង
: +855 77 890 813
ណន នាង
 • ភូមិព្រៃស្លា ឃុំព្រៃព្នៅ ស្រុកពារំាង ខេត្តព្រៃវៃង
: +855 92 55 67 95
ទំព័រ 1 នៃ 10  
Canadian International Development Agency Canada Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
With the generous support of the European Union through the EC-FAO Food Security Programme

AMI - Agricultural Market Information

Contact Us

To Top